Φοιτητές

Μπαμπά, εσύ ήσουν στο

LIFE

Ήρθε η εξεταστική.