Πολλές από τις γειτονικές εμπόλεμες ζώνες, οι οποίες έχουν υποδεχτεί τους περισσότερους πρόσφυγες, έχουν προσπαθήσει να απορροφήσουν περισσότερους ανθρώπους από αυτούς που μπορούν. Για την στήριξη περισσότερων κρατικών υπηρεσιών για τους πρόσφυγες, θα χρειαστούν περισσότερα χρήματα. Η διεθνής κοινότητα θα πρέπει να παίξει τον ρόλο της. Με την στήριξη του ΔΝΤ, επί παραδείγματι, η Ιορδανία μπορούσε να προσαρμόσει τους οικονομικούς του στόχους για να καλύψει αυτή την υποχρέωση.