Επίσης προσφέρει έκπτωση για αλλαγή μπαταριών και αλλαγές στο iOS