Ιράν

Οι ΗΠΑ, το Ιράν και ένα «παιχνίδι» χωρίς Wana News Agency / Reuters
Η πυραυλική επίθεση του Ιράν κατά των ΗΠΑ στο Ιράκ και η νέα πραγματικότητα στην ASSOCIATED PRESS