Κίνα

Διεθνής τάξη: διαχρονικά και νεοφανή VCG via Getty Images