Κίνα

Η ρήξη της Τουρκίας με τις ΗΠΑ φέρνει οφέλη στην Murad Sezer / Reuters