Κινα

Η οικονομική διείσδυση της Κίνας στην Anadolu Agency via Getty Images

ΔΙΕΘΝΕΣ

Η πολιτισμική επίδραση της Κίνας στον zhangshuang via Getty Images
Η αντίδραση της Ευρώπης στον Νέο Δρόμο του GoodLifeStudio via Getty Images
Εγκαθιδρύοντας μία Νέα Κινεζική Τάξη μέσω του Νέου Δρόμου του VCG via Getty Images