Κίνα

Η Εντολή του GREG BAKER via Getty Images
O Trump, οι ΗΠΑ και τα σκοτεινά μονοπάτια της BRENDAN SMIALOWSKI via Getty Images