Κινα

Η ρήξη της Τουρκίας με τις ΗΠΑ φέρνει οφέλη στην Murad Sezer / Reuters
ΗΠΑ και Ρωσία: Η μόνη φωνή που ακούστηκε στο Ελσίνκι ήταν του Kevin Lamarque / Reuters