Κιν.αλ.

Οι ψηφοφόροι - δυνάστες για ΠΑΣΟΚ και SAKIS MITROLIDIS via Getty Images