Κιν.αλ.

Ισόβιο Μνημόνιο και λιτότητα Mike Abrahams via Getty Images
Ο Ασκός του SOOC
Οι ψηφοφόροι - δυνάστες για ΠΑΣΟΚ και SAKIS MITROLIDIS via Getty Images