Η εύκολη, και όχι απολύτως λάθος, ανάλυση που περιγράφει με όρους ψυχιατρικούς τους τρομοκράτες, αν και έχει σχέση με την πραγματικότητα δεν αντιμετωπίζει το καρκίνωμα της τρομοκρατίας στην ολότητά του. Η ιδέα της ευρωπαϊκης ολοκλήρωσης, της ανοιχτής και ανεκτικής κοινωνίας, η ίδια η δημοκρατία βρίσκονται υπό αμφισβήτηση μέσω της τρομοκρατίας. Σε αυτή την αμφισβήτηση, η απάντηση δεν πρέπει να είναι λιγότερη Ευρώπη και λιγότερη δημοκρατία, αλλά περισσότερη Ευρώπη και περισσότερη δημοκρατία στην Ευρώπη, αφού ο στόχος των τρομοκρατών του Ισλαμικού Κράτους, είναι ακριβώς αυτός, λιγότερη Ευρώπη και λιγότερη δημοκρατία.
Όταν καμία πρόβλεψή σου δεν επαληθεύεται, όταν τρέμεις την ανάληψη ευθύνης για τα λάθη σου, όταν συγχέεις τη μεσότητα με την έλλειψη έρματος, όταν εμπιστεύεσαι τον άρρωστο Ψευδή λόγο, όταν κατηγορείς τους άλλους για τις δικές σου αδυναμίες, όταν χρησιμοποιείς μόνο την ιδεοληψία της παρέας για να εξηγήσεις την πραγματικότητα, όταν εκλαμβάνεις την άγνοια [κινδύνου και πραγμάτων ] ως ψευδ -αίσθηση παντοδυναμίας, όταν διαλύεις τον πνευματικό/ακαδημαϊκό ιστό για να δημιουργήσεις ένα δικό σου κατεστημένο, τότε βάζεις σε μεγάλο κίνδυνο τη χώρα σου.