Μιλώντας για τη μετανάστευση σαν να είναι ένα κύμα ή μια ροή, την ερμηνεύουμε με όρους φυσικού φαινομένου. Η μετανάστευση όμως δεν είναι φυσικό φαινόμενο, δεν συμβαίνει γραμμικά επειδή υπακούει σε φυσικούς νόμους. Αντίθετα, είναι φαινόμενο ιστορικό, κομμάτι των κοινωνιών και διαθέτει πολιτικές και ταξικές ρίζες, τις οποίες όμως αποκρύπτει η συγκεκριμένη μεταφορά. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ερμηνείας, οι μετανάστες ουσιαστικά χάνουν την ανθρώπινη υπόστασή τους αφού τους κατανοούμε με τα χαρακτηριστικά του νερού.