krise-peraelon-sten-koeva

Ακόμα και η πιο πολύπλοκη αλληλουχία γεγονότων έχει έναν καταλύτη: Έναν «διακόπτη», που βάζει μπροστά μια σειρά ενεργειών