Μακεδονικό

4 ερωτήματα και 600 λέξεις για το Costas Baltas / Reuters
Μακεδονικό, μια μεγάλη πολιτική cemagraphics via Getty Images