Μερικά από τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του ομοσπονδιακού κράτους της Ελβετίας είναι ότι δεν απαιτείται αρχικά ελάχιστη διαμονή στην επικράτεια της, και σε αυτό βοηθάει το γεγονός ότι είναι διαιρεμένη σε καντόνια, τα οποία είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους. Επίσης, ένα από τα φορολογικά της κίνητρα όσον αφορά τους κατοίκους εκτός Ελβετίας που εγκαθίστανται εκεί είναι ότι δεν χρειάζεται να δηλωθεί παγκόσμιο εισόδημα, όπως επίσης δεν δηλώνεται φόρος κέρδους κεφαλαίου, με εξαίρεση την πώληση των επιχειρηματικών ακινήτων και των κινητών.
Aν δεν μας είχε εμπιστευτεί η Safia Ferkash Mohamed την υπεράσπιση του παιδιού και της συζύγου του Μoutassim, ενός από τα δικά της σκοτωμένα παιδιά, εάν δεν ήξερα, όπως νομίζω τουλάχιστον, κάποια πράγματα «από πρώτο χέρι», πιθανότατα να συμφωνούσα με την κρατούσα γνώμη για τα μέλη της οικογένειας Καντάφι.