Το παράδειγμα των «αγγέλων της λάσπης»
Για όσους δεν μπορούν να εργαστούν λόγω αναστολής δραστηριότητας της επιχείρησης