Με Ευνοϊκότερους Όρους Το Ύψος Και Ο Τρόπος Αποπληρωμής Των Οφειλών