Μετά Από 8 Χρόνια Επικυρώθηκε Η Έξοδος Της Ελλάδας Από Το Καθεστώς Χώρας Με Υπερβολικό Δημοσιονομικό Έλλειμμα