Μουσουλμάνοι

Η μαντίλα της γιαγιάς επιτρέπεται, η μαντίλα της μουσουλμάνας