Ο βασιλιάς που προτίμησε εκείνη αντί για το θρόνο του και οι παράξενες συμπτώσεις