nekra-thalassa

Ποιος είναι ο σκοπός του εγχειρήματος.
Τα πρώτα αποτελέσματα δικαιώνουν τις αρχικές εκτιμήσεις ότι όρισμένοι είναι αρχαιότεροι απ′ ότι είχαν προσδιοριστεί αρχικά.