Νόμος

Πότε θα γίνουμε
Φθορά, φθορά, φθορά: Φανερός (πολύ)α-πράκτωρ: Θου