oroseires

Οι παγετώνες των οροσειρών της Ασίας θα χάσουν τουλάχιστον το ένα τρίτο της μάζας τους λόγω της υπερθέρμανσης του πλανήτη