Είναι επιτακτική ανάγκη λοιπόν ο κάθε ένας μας, νεότεροι και μεγαλύτεροι, να περιορίσουμε τους παράγοντες που μπορούμε τουλάχιστον να ελέγξουμε. Να φροντίζουμε για την ασφάλεια τη δική μας και των συνανθρώπων μας. Να γίνουμε επιτέλους ένα παράδειγμα προς μίμηση για τα παιδιά μας και εκείνα μετά για τα δικά τους. Να διδαχτούμε και να τα διδάξουμε. Από εκεί πρέπει να αρχίσουμε κι ας έρθει μετά η πολιτεία να επιβάλει και μεγάλα πρόστιμα και να κάνει συνεχείς ελέγχους και να εισάγει και μάθημα και στα νηπιαγωγεία και τα σχολεία.