Πάσχα ή Easter, αυγά ή λαγουδάκια, σούβλα ή subula, Τσουρέκι, ή çörek και άλλα που δεν ξέρουμε
Θάναι αληθινό Πάσχα κι ας μην έχουμε πράσινα λιβάδια και μαργαρίτες και παπαρούνες. Θάναι το Πάσχα που ανασταίνει τις ελληνικές καρδιές!
«Τότε οὖν ἔλαβεν ὁ Πιλᾶτος τὸν Ἰησοῡν καὶ ἐμαστίγωσε» (Ιωάννης 19:1)