Προκήρυξη Του Διεθνούς Διαγωνισμού Για Τις Τηλεοπτικές Άδειες