Προτεραιότητα Η Έξοδος Από Το Μνημόνιο Τον Αύγουστο Του 2018