Σκηνοθεσία

Είδα: Τα «Στοιχειώδη Σωματίδια» σε σκηνοθεσία Ζυλιέν
Είδα: το «Μαδαφάκα με το καπέλο» σε σκηνοθεσία Θάνου