Κάλεσε την ΝΔ να συναινέσει για την κατάτμηση της Β’ Αθήνας και της Περιφέρειας Αττικής