Βάλε πρόγραμμα και μείνε τυπικός σε αυτό. Στο διδακτορικό καλείται ο ίδιος ο φοιτητής να βάλει το πρόγραμμα ώστε να φέρει εις πέρας τους επιμέρους στόχους της έρευνας. Βγάλε ένα πρόγραμμα στα μέτρα σου και μείνει πιστός σε αυτό γιατί είναι πολύ λεπτή η γραμμή μεταξύ του «θα κάτσω μία μέρα» και «έχασα τελείως την μπάλα».
Οι σπουδαστές φιλοσοφίας είναι κυρίως γυναίκες, απόφοιτοι δημόσιων σχολείων, προέρχονται από χαμηλά ή μεσαία εισοδηματικά στρώματα, ασχολούνται με την πολιτική, ακούνε Hip Hop και έντεχνη μουσική, δεν γράφουν ποίηση ούτε επισκέπτονται γκαλερί αλλά πηγαίνουν συχνά σε Αρχαιολογικά Μουσεία. Ελάχιστοι δηλώνουν βαθιά εξοικειωμένοι με τη φιλοσοφία αλλά πιστεύουν ότι μέσω των σπουδών τους, θα καλλιεργήσουν τον τρόπο που σκέφτονται, που κατανοούν τον κόσμο και τελικά τον τρόπο που αισθάνονται.