Ταξιδι

Ταξίδι στην
Αλμάτι, η παλιά πρωτεύουσα του

LIFE

Πάνω απ'το πτώμα του Πάμπλο JOAQUIN SARMIENTO via Getty Images