Ταξιδι

Αλμάτι, η παλιά πρωτεύουσα του
Ταξίδι στην

LIFE

Πάνω απ'το πτώμα του Πάμπλο JOAQUIN SARMIENTO via Getty Images