Θα Αυξήσουμε Τις Αμυντικές Δαπάνες Σε Ποσοστό 2% Επί Του Γερμανικού Αεπ