Κάθε μέρα περίπου 1,3 εκατομμύρια άνθρωποι πεθαίνουν στους δρόμους σ' όλο τον κόσμο. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, τα τροχαία ατυχήματα αποτελούν πλέον την όγδοη σημαντικότερη αιτία θανάτου παγκοσμίως, και την κυριότερη αιτία θανάτου στους νέους ανθρώπους ηλικίας 15-29 ετών. Ακόμα πιο ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι πάνω από 186,000 παιδιά πεθαίνουν στον κόσμο κάθε χρόνο σε τροχαία ατυχήματα - δηλαδή πάνω από 500 παιδιά κάθε μέρα, ένα κάθε τρία λεπτά.