Η Παγκόσμια Εβδομάδα Θηλασμού γιορτάζεται κάθε χρόνο από 1-7 Αυγούστου
Οι επιστημονικές μελέτες υπέρ του θηλασμού, η στήριξη από τον Π.Ο.Υ και η βιομηχανία βρεφικού γάλακτος αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων