Βακαλόπουλος

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για την ιδιοπροσωπία της καθαρτήριας ελληνικής «ντροπής», έναντι της οργισμένης commons wikimedia