ΤΟ BLOG
02/02/2015 08:00 EET | Updated 03/04/2015 08:12 EEST

Επιβάλλεται να αντιμετωπισθεί ομαλά το Ελληνικό Χρέος

Μόνον αφού θα έχουν εκτιμηθεί θεσμικά και σύγχρονα τεκμηριωμένα οι εκτεταμένες ζημίες που επί χρόνια τώρα έχουν βιαίως προξενηθεί στην Ελληνική οικονομία και κοινωνία από την εν πολλοίς πρωτόγονη Ευρωπαϊκή πολιτική «τυφλής λιτότητος», η Ελλάς θα αποκτήσει ένα καθοριστικό συγκριτικό πλεονέκτημα που πράγματι θα μπορέσει να επηρεάσει καταστάσεις. Διότι αυτή ακριβώς η - κατά γενική ομολογία - διεθνώς αποτυχημένη πολιτική ευθύνεται επίσης και για την επικίνδυνα διαιωνιζόμενη μηδενική βελτίωση του συνολικού πλούτου στην Ευρωζώνη μαζί με την ραγδαίως εκτυλισσόμενη πτώση της αξίας του Ευρωπαϊκού νομίσματος.

ARIS MESSINIS via Getty Images

Ελληνικές κυβερνήσεις δεν είναι δυνατόν να διαθέτουν νόμιμα και διεθνώς αποδεκτά την διακριτική ευχέρεια να «επαναδιαπραγματεύονται» αυθαίρετα και κατά βούλησιν έστω μέρος του (κακώς) ισχύοντος σήμερα χρέους των €350+ δισεκατομμυρίων. Όπως έχω πρόσφατα προτείνει και διεθνώς, άλλη είναι η ενδεδειγμένη διαδικασία που επιβάλλουν εδώ οι περιστάσεις. Και πρώτη η νέα κυβέρνησις της Ελλάδος καλείται σήμερα να ενεργήσει άμεσα.

Μόνον αφού θα έχουν εκτιμηθεί θεσμικά και σύγχρονα τεκμηριωμένα οι εκτεταμένες ζημίες που επί χρόνια τώρα έχουν βιαίως προξενηθεί στην Ελληνική οικονομία και κοινωνία από την εν πολλοίς πρωτόγονη Ευρωπαϊκή πολιτική «τυφλής λιτότητος», η Ελλάς θα αποκτήσει ένα καθοριστικό συγκριτικό πλεονέκτημα που πράγματι θα μπορέσει να επηρεάσει καταστάσεις. Διότι αυτή ακριβώς η - κατά γενική ομολογία - διεθνώς αποτυχημένη πολιτική ευθύνεται επίσης και για την επικίνδυνα διαιωνιζόμενη μηδενική βελτίωση του συνολικού πλούτου στην Ευρωζώνη μαζί με την ραγδαίως εκτυλισσόμενη πτώση της αξίας του Ευρωπαϊκού νομίσματος.

Τότε και μόνον θα ακολουθήσει ομαλά, φυσιολογικά και ακέραια το δικαίωμα κάθε Ελληνικής κυβερνήσεως να αξιώσει την αναγκαστική αποζημίωση των υπέρογκων due damages που έχουν προκύψει εις βάρος ολοκλήρου του Ελληνισμού. Και αυτομάτως θα μειωθεί έτσι κατά τουλάχιστον 50%, όπως έχει ευρέως ήδη υπολογισθεί, το ύψος του εναπομείναντος χρέους της Ελλάδος: και που οπωσδήποτε δεν θα υπερβαίνει το (βιώσιμο και συμβατό αναπτυξιακά) ποσόν των €150 δισεκατομμυρίων συγκριτικά με το όλως ανακριβώς φερόμενο χρέος των δήθεν €350 δισεκατομμυρίων.

Αρρήκτως συνδεδεμένη με την προοπτική αυτή -μετά την εύστοχη επιλογή από την κυβέρνηση της γνωστής εταιρείας χρηματοοικονομικών συμβούλων, Oίκος Lazard, εν αντιθέσει πάντα με τον εν γένει προκατειλημμένο χώρο του Eurogroup- πρέπει να είναι η άμεση επιδίωξις της Ελληνικής κυβερνήσεως για την συναινετική σύγκλιση μιας ειδικής Ευρωπαϊκής Συνόδου Αποτιμήσεως του Ελληνικού Χρέους. Της οποίας αποκλειστικά τα γνήσια θεσμικά συμπεράσματα θα είναι δυνατόν να αποτιμήσουν δεσμευτικά την πρωτοφανή έκταση ζημιών που έχει υποστεί η χώρα.

Τα σφάλματα πληρώνονται.

Sponsored Post