ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στο ταγκό χρειάζονται πάντα δύο. Το ίδιο και στην marrio31 via Getty Images
Προστασία πρώτης κατοικίας: Παντού υπάρχει ένας Milan Chudoba via Getty Images
Το μέλλον του LNG και το παρελθόν των αγωγών φυσικού IgorSPb via Getty Images