ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μικρομεσαία επιχείρηση, όπως λέμε μεσαία AdrianHancu via Getty Images