ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η άμυνα του ξενοδόχου έναντι των απαιτήσεων του tour operator λόγω της Witthaya Prasongsin via Getty Images
Η ευκαιρία για την ελληνική Giorgos Kritsotakis via Getty Images
Τα έκτακτα φαινόμενα απαιτούν έκτακτες No-Mad via Getty Images