ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Είτε αυτές είναι ληξιπρόθεσμες είτε τρέχουσες»
Ενα πείραμα που λαμβάνει χώρα σε όλη τη Σίλικον Βάλλεϋ, η οποία συχνά θέτει τις τάσεις και για άλλους μεγάλους εργοδότες.