ΤΟ BLOG
25/06/2015 10:08 EEST | Updated 25/06/2016 08:12 EEST

Μια πρώτη αξιολόγηση των προτεινόμενων μέτρων

Η εισπραξιμότητα του Φ.Π.Α. στη χώρα μας ανέρχεται στο 62%, όταν στη Γερμανία είναι 90%, στη Φιλανδία 95%, στη Δανία 92%, στην Ιρλανδία και στο Βέλγιο 88%, στη Σουηδία και στην Ολλανδία 96%, στην Πορτογαλία 89% και στη Σλοβενία 91%. Και για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι σχετικά με τα έσοδα από το Φ.Π.Α. στη χώρα μας, θα πρέπει να πούμε, ότι το ποσό που αντιστοιχεί στα ανείσπρακτα αυτά έσοδα, δηλαδή στο 38% του συνόλου των εσόδων, ανέρχεται στο ποσό των 9,185 δισ. ευρώ.

paulraven/Flickr

Κατ' αρχήν, τα μέτρα που πρόκειται να ληφθούν για την επίτευξη συμφωνίας δεν είναι ακόμα οριστικοποιημένα και ούτε καν είναι βέβαιη η υπογραφή της συμφωνίας. Παρόλα αυτά, προσπαθώντας να εκτιμήσουμε την υλοποίηση των προτεινόμενων μέτρων, θα λέγαμε, ότι υπάρχουν μέτρα που μπορείς να προσεγγίσεις με μεγαλύτερο βαθμό εισπραξιμότητας το προτεινόμενο ποσό και άλλα - εξαρτώμενα από διάφορους, κυρίως αναπτυξιακούς παράγοντες - με μικρότερο βαθμό.

Για παράδειγμα, η εκτίμηση της Ελληνικής Κυβέρνησης για τον Ε.Ν.Φ.Ι.Α. επί των ακινήτων στο ποσό των 2,65 δισ. ετησίως - δηλαδή όσο ήτανε και πέρυσι -, λόγω των σταθερών δεδομένων - αφού τα ακίνητα είναι γνωστά - και δεδομένης της βούλησης της Κυβέρνησης να εισπράξει το ποσό αυτό είτε αλλάζοντας τα όρια απαλλαγής καταλογισμού του φόρου (που σήμερα είναι 300.000) είτε αυξάνοντας τους συντελεστές φορολόγησης, ανεξαρτήτως της μείωσης των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων με απόφαση του Σ.τ.Ε., από 1-6-2015, που όπως φημολογείται θα είναι μεσοσταθμικά μειωμένες κατά 30%. Εδώ θα πρέπει να επισημάνουμε, ότι το ποσό αυτό είναι πολύ σημαντικό, συγκριτικά με το συνολικό προϋπολογιζόμενο ποσό των 7,9 δισ. για τα δύο συνεχόμενα έτη.

Αφήνοντας το Φ.Π.Α. για το τέλος, θα λέγαμε, ότι και άλλα ποσά μπορούν να προσδιοριστούν με σχετική ακρίβεια, όσον αφορά την προσέγγιση των υπολογιζόμενων εσόδων, όπως είναι τα τέλη κυκλοφορίας των αυτοκινήτων, το τέλος επιτηδεύματος, αλλά και οι πρόσθετοι φόροι επί των κερδών των επιχειρήσεων, τα πρόστιμα από τα ανασφάλιστα αυτοκίνητα κ.λπ.

Πιο συγκεκριμένα, και πέρα των προαναφερομένων, με σχετική βεβαιότητα δύνανται να υπολογισθούν τα έσοδα από τις εξής κατηγορίες:

- Σταδιακή κατάργηση των πρόωρων συντάξεων,

- Αύξηση των εισφορών εργοδοτών και εργαζομένων,

- Αύξηση εισφορών υγείας στις κύριες συντάξεις,

- Καθιέρωση εισφοράς 5% στις επικουρικές συντάξεις,

- Αύξηση κατά 0,5% της εισφοράς στα επικουρικά Ταμεία,

- Περικοπή αμυντικών δαπανών,

- Αύξηση φόρου πολυτελούς διαβίωσης,

- Έσοδα από άδειες για τυχερά παιχνίδια (VLTs),

- Προώθηση ιδιωτικοποιήσεων για το ελληνικό, τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια, τα λιμάνια και τον ΟΣΕ.

Όσον αφορά τη μείωση δαπανών 0,5% επί του ΑΕΠ, ύψους 900 εκατ. ευρώ - όπου αναμένονται και οι μελέτες για την κοινωνική πολιτική -, εδώ ξεκινάμε από το ποσό και μετά καθορίζουμε τα μέτρα. Άρα, και το ύψος αυτό θεωρείται βέβαιο ότι θα εισπραχθεί.

Ενώ, με αυξημένη πιθανότητα προσδιορίζονται τα παρακάτω έσοδα:

- Έκτακτη εισφορά 12% στις επιχειρήσεις,

- Αύξηση συντελεστή φορολογίας εισοδήματος,

- Αύξηση έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης.

Σχετικά με την εκτίμηση των εσόδων από την επιβολή φόρου στις διαφημίσεις από τα τηλεοπτικά μέσα, αυτή είναι αρκετά δύσκολη, αφού με όλα τα νέα μέτρα οι επιχειρήσεις είναι πολύ πιθανό να μειώσουν αισθητά τις δαπάνες προβολής και διαφήμισης.

Όμως, θα πρέπει να επισημάνουμε, ότι η Κυβέρνηση θα βρει οπωσδήποτε τα έσοδα αυτά των 7,9 δισ. ευρώ που προέρχονται από το σύνολο των προτεινόμενων μέτρων, ακόμα και από άλλες πηγές ή έκτακτες φορολογήσεις.

Και ερχόμαστε στο Φ.Π.Α., όπου υπολογίζεται να εισπραχθούν 680 εκατ. ευρώ φέτος και 1.360 εκατ. ευρώ το 2016. Αυτά τα έσοδα δεν είναι καθόλου βέβαια, γιατί είναι πολύ πιθανό, λόγω της τεράστιας φοροκαταιγίδας, να υπάρξει μείωση της κατανάλωσης και επομένως μείωση των εσόδων του Φ.Π.Α.

Κυρίως όμως, θα πρέπει να αναφέρουμε, ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα του κράτους δεν είναι οι συντελεστές του Φ.Π.Α., αλλά η δυνατότητα είσπραξής του. Και είναι υπερβέβαιο, ότι, με τη σωρεία αυτών των φορολογικών μέτρων, η ήδη μεγάλη φοροδιαφυγή θα αυξηθεί κατακόρυφα.

Η εισπραξιμότητα του Φ.Π.Α. στη χώρα μας ανέρχεται στο 62%, όταν στη Γερμανία είναι 90%, στη Φιλανδία 95%, στη Δανία 92%, στην Ιρλανδία και στο Βέλγιο 88%, στη Σουηδία και στην Ολλανδία 96%, στην Πορτογαλία 89% και στη Σλοβενία 91%. Και για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι σχετικά με τα έσοδα από το Φ.Π.Α. στη χώρα μας, θα πρέπει να πούμε, ότι το ποσό που αντιστοιχεί στα ανείσπρακτα αυτά έσοδα, δηλαδή στο 38% του συνόλου των εσόδων, ανέρχεται στο ποσό των 9,185 δισ. ευρώ. Και όταν έχουμε απόκρυψη εσόδων από το Φ.Π.Α., όπως όλοι γνωρίζουμε, έχουμε και ανάλογη απόκρυψη από τη φορολόγηση των εισοδημάτων, που κι αυτή θα ανέρχεται σε, τουλάχιστον, 12 δισ. ευρώ, ήτοι σύνολο περίπου 21 δισ. ευρώ. Και για να μη φανεί υπερβολικό το ποσό αυτό, επικαλούμαστε τους δείκτες της Παγκόσμιας Διαφάνειας που το υπολογίζουν στα 24 δισ. ευρώ ετησίως.

Και μετά μιλάμε για τα συμφέροντα του λαού και όλες αυτές τις αηδίες και τις ψευτιές που επικαλούνται συνεχώς οι πολιτικοί μας, για να καλύψουν την άγνοια και την ανικανότητά τους. Το συμφέρον του τόπου επιβάλλει να συλλάβεις την τεράστια φοροδιαφυγή που οργιάζει και όχι να ληστεύεις καθημερινά τους ανθρώπους της χώρας σου, γιατί πρόκειται περί καθαρής ληστείας. Αν υπάρξει βούληση να περιοριστεί σημαντικά η φοροδιαφυγή, αυτό μπορεί πανεύκολα να επιτευχθεί.

Επίσης, με την ευκαιρία αυτή να πούμε, πως η εισπραξιμότητα Φ.Π.Α. - και, γενικότερα, των φόρων - συνδέεται άμεσα και με το επίπεδο των αποδοχών των εργαζομένων, αφού ο ελάχιστος μισθός στη Γερμανία είναι 1.473 ευρώ, στο Βέλγιο 1.502, στην Ιρλανδία 1.462, στη Σλοβενία 791 και στην Ελλάδα 684 ευρώ. Άρα, το πρόβλημα είναι αλλού και όχι στους υψηλούς συντελεστές φορολόγησης - από τους υψηλότερους της Ευρώπης - και ούτε βέβαια στους υψηλούς μισθούς των Ελλήνων. Εμείς στήνουμε καραούλια, για να μην περάσει κάποια αναγκαία μεταρρύθμιση, διαχειριζόμενοι ουσιαστικά τη μιζέρια μας, αντί να κοιτάξουμε κατάματα την αλήθεια και να αναπτύξουμε τη χώρα μας, προς όφελος του πολύπαθου λαού της.

Αναφορικά με τους συντελεστές Φ.Π.Α., είναι σκόπιμο να αναφέρουμε ακόμα, ότι διαχρονικά και παρά την αύξησή τους δεν είχαμε αύξηση των εσόδων. Ενδεικτικά αναφέρουμε, ότι το 2004, όταν ο συντελεστής Φ.Π.Α. ήταν 18%, τα έσοδα ανήλθαν στα 13,741 δισ. ευρώ, ενώ το 2014, που ο ίδιος συντελεστής ήταν 23%, τα έσοδα αυτά ήταν 13,892 δισ. .

Όπως γίνεται αντιληπτό, από τα προαναφερόμενα, υπάρχουν πολύ απλές και ανώδυνες λύσεις για την εξεύρεση εσόδων και την ανάπτυξη της χώρας μας, χωρίς να ματώνουν συνεχώς οι άνθρωποί της.

Sponsored Post