ΤΟ BLOG
08/01/2017 07:13 EET | Updated 09/01/2018 07:12 EET

Ηλεκτρονική τιμολόγηση: Τέλος στα έντυπα παραστατικά

Οι υπηρεσίες της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης (e-Invoicing) και της Ηλεκτρονικής Αρχειοθέτησης (e-archiving) και μεταφοράς δομημένης ηλεκτρονικής πληροφορίας, μπορούν να μειώσουν το κόστος μέχρι 60% για τους εκδότες και μέχρι 65% για τους παραλήπτες παραστατικών. Σε εποχές όπου ο περιορισμός του λειτουργικού κόστους είναι αναγκαία συνθήκη βιωσιμότητας, το e-invoicing μπορεί να αυτοματοποιήσει ηλεκτρονικά την παραδοσιακά δαπανηρή διαδικασία της χάρτινης έκδοσης και παραλαβής παραστατικών, πάντα σε πλήρη ευθυγράμμιση με την ελληνική νομοθεσία.

AndreyPopov via Getty Images

Αποχαιρετήστε τα έντυπα παραστατικά και καλωσορίστε μια νέα, οικολογική πρακτική!

Η Ηλεκτρονική Τιμολόγηση αναφέρεται στην πλήρη κατάργηση του χάρτινου έντυπου τιμολογίου και στην αυτοματοποιημένη και οργανωμένη αποστολή και παραλαβή του ηλεκτρονικά. Ουσιαστικά αφορά τη διαδικασία άυλης ηλεκτρονικής αποστολής των τιμολογίων που η επιχείρηση εκδίδει προς τους πελάτες της ή αντίστροφα την ηλεκτρονική παραλαβή τιμολογίων από τους προμηθευτές της μέσω ασφαλούς και οργανωμένης υπηρεσίας. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση δεν είναι κάτι καινούργιο στην ελληνική αγορά. Ήδη από το 2006, που ουσιαστικά θεσμοθετήθηκε φορολογικά, οι επιχειρήσεις άρχισαν να εφαρμόζουν την ηλεκτρονική τιμολόγηση στην Ελλάδα οργανωμένα και αυτοματοποιημένα, μέσω παρόχων υπηρεσιών ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

Οι υπηρεσίες της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης (e-Invoicing) και της Ηλεκτρονικής Αρχειοθέτησης (e-archiving) και μεταφοράς δομημένης ηλεκτρονικής πληροφορίας, μπορούν να μειώσουν το κόστος μέχρι 60% για τους εκδότες και μέχρι 65% για τους παραλήπτες παραστατικών. Σε εποχές όπου ο περιορισμός του λειτουργικού κόστους είναι αναγκαία συνθήκη βιωσιμότητας, το e-invoicing μπορεί να αυτοματοποιήσει ηλεκτρονικά την παραδοσιακά δαπανηρή διαδικασία της χάρτινης έκδοσης και παραλαβής παραστατικών, πάντα σε πλήρη ευθυγράμμιση με την ελληνική νομοθεσία.


Ηλεκτρονική Τιμολόγηση - Τεχνικές Λεπτομέρειες


Η Διαχείριση Ψηφιακών Παραστατικών, E-Document Management, σας προσφέρει προχωρημένες δυνατότητες ηλεκτρονικής τιμολόγησης, διαχείριση συναλλασσομένων με ηλεκτρονικά ή/και έντυπα παραστατικά καθώς και ολοκλήρωση με e-invoicing Portals. Αυτοματοποιήστε τις διαδικασίες των εισερχόμενων παραστατικών μέσω email ή e-invoicing portals, εξοικονομώντας πολύτιμο χρόνο, μειώνοντας σημαντικά το διαχειριστικό κόστος.

Η πλήρης, παραμετρική και αυτόματη μετατροπή τιμολογίων και γενικά παραστατικών σε ψηφιακή μορφή αρχείων PDF σε συνδυασμό με την απαραίτητη σήμανση από το φορολογικό μηχανισμό και αρχειοθέτησή τους στην βάση εγγράφων του συστήματος, διασφαλίζει τα παραστατικά σας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου. Το υποσύστημα υποστηρίζει την ηλεκτρονική αποστολή των παραστατικών, όταν αυτά δημιουργούνται σε μορφή PDF. Τα στοιχεία του αποστολέα του μηνύματος (χρήστης, πωλητής, εισπράκτορας ή συγκεκριμένη ηλεκτρονική διεύθυνση) και του αποδέκτη των παραστατικών, με βάση το Ρόλο του στην εταιρεία (π.χ. υπεύθυνος λογιστηρίου κ.λπ.), είναι πλήρως παραμετροποιήσιμος.


Ηλεκτρονική Τιμολόγηση - Πλεονεκτήματα


Tα επιχειρηματικά οφέλη είναι πολύ σημαντικά με άμεσα οικονομικά και λειτουργικά αποτελέσματα:

 • Άμεση απόσβεση της επένδυσης σε λιγότερο από 6 μήνες.
 • Μείωση κόστους (εκδότες) έως και 60% σε εκτυπώσεις, αποστολές, αρχειοθέτηση, επαναποστολή χαμένων τιμολογίων.
 • Μείωση κόστους (παραλήπτες) έως και 65% στη διαχείριση εισερχόμενης αλληλογραφίας, καταχώρηση παραστατικών, έλεγχο ορθότητας, ελαχιστοποίηση λαθών και αρχειοθέτηση.
 • Συμβατότητα με το νομικό και φορολογικό πλαίσιο και του Κώδικα Βιβλίων & Στοιχείων (ΚΒΣ) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Συμβατότητα και συνδεσιμότητα με κάθε λογιστική μηχανογράφηση.
 • Αύξηση διαφάνειας διεπιχειρησιακών συναλλαγών.
 • Γρηγορότερη συμφωνία υπολοίπων με αντίστοιχες επιπτώσεις στο χρόνο είσπραξης.
 • Ασφάλεια δεδομένων.
 • Βελτίωση της ροής οικονομικών (B2B) πληροφοριών.
 • Εύκολη επέκταση σε περισσότερους εμπορικούς συνεργάτες.
 • Υιοθέτηση οικολογικών πρακτικών.

Η μετάβαση στην ψηφιακή εποχή των διεπιχειρησιακών συναλλαγών συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του λειτουργικού κόστους, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, την αύξηση της διαφάνειας των διεπιχειρησιακών συναλλαγών αλλά και την ανάπτυξη οικολογικών πρακτικών.