ΤΟ BLOG
24/06/2016 13:49 EEST | Updated 25/06/2017 08:12 EEST

Το Brexit, η παγκοσμιοποίηση και η μεσαία τάξη

Η παγκοσμιοποίηση είχε πολλά και εξαιρετικά οικονομικά οφέλη για την ανθρωπότητα στο σύνολό της, ειδικά για τις χώρες της Άπω Ανατολής και της Αφρικής. Αλλά είχε και δυσμενείς οικονομικές επιπτώσεις για την μεσαία τάξη στο Δυτικό κόσμο, τα μέλη της οποίας ωφελήθηκαν μεν σαν καταναλωτές, αλλά υπέστησαν μείωση του εισοδήματός τους λόγω αύξησης της ανεργίας και παγώματος των μισθών, σαν αποτέλεσμα της μετακίνησης του εργατικού δυναμικού προς το Δυτικό κόσμο (και δεν περιλαμβάνεται σ' αυτή τη συλλογιστική το πρόσφατο κύμα των μεταναστών λόγω των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή).

JOHN MACDOUGALL via Getty Images

Η απόφαση των Βρετανών να αποχωρήσουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η άνοδος πολλών ακροδεξιών κομμάτων στην Ευρώπη, καθώς και η ενδεχόμενη εκλογή του κ. Trump στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ένα κοινό παρονομαστή: την παγκοσμιοποίηση, η οποία άρχισε με το μεγάλο άνοιγμα των ΗΠΑ στη Κίνα το 1972 και αποκορυφώθηκε με την κατάρρευση τα Σοβιετικής Ένωσης το 1989.

Η αναπόφευκτη μεταβίβαση πλούτου και εισοδήματος από τις Δυτικές στις Ανατολικές χώρες λόγω της παγκοσμιοποίησης, ειδικά τα τελευταία 25 χρόνια, έπρεπε να είχε συνοδευτεί από μια ενσυνείδητη πολιτική άμβλυνσης των εσωτερικών εισοδηματικών ανισορροπιών στις χώρες του Δυτικού κόσμου.

Η παγκοσμιοποίηση είχε πολλά και εξαιρετικά οικονομικά οφέλη για την ανθρωπότητα στο σύνολό της, ειδικά για τις χώρες της Άπω Ανατολής και της Αφρικής. Αλλά είχε και δυσμενείς οικονομικές επιπτώσεις για την μεσαία τάξη στο Δυτικό κόσμο, τα μέλη της οποίας ωφελήθηκαν μεν σαν καταναλωτές, αλλά υπέστησαν μείωση του εισοδήματός τους λόγω αύξησης της ανεργίας και παγώματος των μισθών, σαν αποτέλεσμα της μετακίνησης του εργατικού δυναμικού προς το Δυτικό κόσμο (και δεν περιλαμβάνεται σ' αυτή τη συλλογιστική το πρόσφατο κύμα των μεταναστών λόγω των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή).

Κατά μέσο όρο, η παγκοσμιοποίηση επέφερε μια άνοδο του βιοτικού επιπέδου στην υφήλιο, αλλά οδήγησε στην επιδείνωση των εισοδηματικών ανισοτήτων στις χώρες του Δυτικού κόσμου. Η αναπόφευκτη μεταβίβαση πλούτου και εισοδήματος από τις Δυτικές στις Ανατολικές χώρες λόγω της παγκοσμιοποίησης, ειδικά τα τελευταία 25 χρόνια, έπρεπε να είχε συνοδευτεί από μια ενσυνείδητη πολιτική άμβλυνσης των εσωτερικών εισοδηματικών ανισορροπιών στις χώρες του Δυτικού κόσμου. Αυτό δεν έγινε, και η αγανάκτηση της μεσαίας τάξης προκάλεσε την άνοδο των εθνικιστικών κομμάτων σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, και στις 24 Ιουνίου οδήγησε στην έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κοντόφθαλμη ερμηνεία των αιτίων που οδήγησαν στη συμπίεση της μεσαίας τάξης τώρα θα οδηγήσει σε μείωση του βιοτικού επιπέδου όλων των στρωμάτων του βρετανικού πληθυσμού!