ΤΟ BLOG
23/10/2016 08:13 EEST | Updated 24/10/2017 08:12 EEST

Pilates: Σε studio ή στο γυμναστήριο;

Πραγματικά υπάρχουν πολλές σχολές στις οποίες μπορεί ένας δάσκαλος Pilates να εκπαιδευτεί. Οι σχολές όμως αυτές δεν έχουν ουσιαστκές διαφορές μεταξύ τους. Όλες βασίζονται στην μεθοδολογία και τις αρχές του εμπνευστή της μεθόδου, J. Pilates. Επομένως, το ασκησιολόγιο, η μεθοδολογία και η προπονητική προσέγγιση είναι σε γενικές γραμμές κοινή σε όλες. Μπορεί βέβαια να παρατηρήσει κανείς μικρές διαφορές από σύστημα σε σύστημα, εντοπίζοντας έτσι και το ιδιαίτερο στοιχείο και χαρακτηριστικό γνώρισμα της κάθε σχολής.

vivi kontaxi

Η μέθοδος Pilates είναι ένα ευρέως διαδεδομένο είδος άσκησης. Ολοένα και περισσότεροι ασκούμενοι ή αθλητές την επιλέγουν για τη συστηματική τους εκγύμναση. Ένα συχνό και εύλογο ερώτημα είναι το πώς μπορεί κανείς να επιλέξει τη σωστή μέθοδο, το κατάλληλο σύστημα και την σχολή που θα του ταιριάζει...

Πραγματικά υπάρχουν πολλές σχολές στις οποίες μπορεί ένας δάσκαλος Pilates να εκπαιδευτεί. Οι σχολές όμως αυτές δεν έχουν ουσιαστκές διαφορές μεταξύ τους. Όλες βασίζονται στην μεθοδολογία και τις αρχές του εμπνευστή της μεθόδου, J. Pilates. Επομένως, το ασκησιολόγιο, η μεθοδολογία και η προπονητική προσέγγιση είναι σε γενικές γραμμές κοινή σε όλες. Μπορεί βέβαια να παρατηρήσει κανείς μικρές διαφορές από σύστημα σε σύστημα, εντοπίζοντας έτσι και το ιδιαίτερο στοιχείο και χαρακτηριστικό γνώρισμα της κάθε σχολής. Επιπρόσθετα, με το πέρασμα των χρόνων οι σχολές αυτές έχουν προσαρμόσει το ασκησιολόγιο και την μεθοδολογία τους, με βάση τις ανάγκες και ιδιαιτερότητες του σύγχρονου ανθρώπου.

Ένα βασικό επομένως κριτήριο για την επολογή ενός χώρου άθλησης είναι η εκπαίδευση του δασκάλου. Πολύ συχνά, οι δάσκαλοι Pilates είναι απόφοιτοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.Φ.Α.Α.), με επιπλέον ειδίκευση τη συγκεκριμένη μέθοδο. Κάποιες φορές είναι πρώην χορευτές, κινησιολόγοι ή προπονητές που γνώρισαν αρχικά τη μέθοδο μέσα από προσωπική ανάγκη ή με σκοπό τη βελτίωση της αθλητικής τους απόδοσης.

photo

Ένα δεύτερο κριτήριο επιλογής της κατάλληλης σχολής είναι ο χώρος στον οποίο εκτελούνται οι συνεδρίες. Τα Studio Pilates είναι κατά βάσει χώροι που είναι πλήρως εξοπλισμένοι με τα μηχανήματα της μεθόδου. Τα Reformer, Cadillac, Stability Chair, Ladder Barrel, είναι τα βασικά μηχανήματα που οφείλει να έχει ένα εξιδικευμένο κέντρο Pilates, προκειμένου να παρέχει στους ασκύμενους του ένα ολοκληρωμένο και εμπλουτισμένο μάθημα. Συνήθως μία συνεδρία περιλαμβάνει ασκήσεις στο έδαφος με το βάρος του σώματος και τη βοήθεια μικρών εξαρτημάτων και στη συνέχεια ασκήσεις σε όλα τα μηχανήμτα, γυμνάζοντας κάθε φορά όλο το σώμα. Η χρήση των μηχανημάτων μας παρέχει τη δυνατότητα να γυμναστούμε με επιπλέον αντίσταση, και όχι μόνο με το βάρος του σώματός μας. Το είδος αυτό της αντίστασης είναι με τη μορφή ελατηρίων (και όχι βάρους), κάτι που κάνει τη μέθοδο να ξεχωρίζει! Υπάρχει δηλαδή αντίσταση που δεν επιβαρύνει καθόλου τις αρθρώσεις και τη σπονδυλική στήλη, αφού δεν δέχονται κάθετες αντιστάσεις και βάρη. Το ασκησιολόγιο στα μηχανήματα θα έλεγε κανείς πως είναι «ατελείωτο», γεγονός που κάνει το μάθημα πολύ ενδιαφέρον για τον ασκούμενο και βέβαια μας παρέχει ένα βέλτιστο προπονητικό αποτέλεσμα. Όπως κάθε συνεδρία άσκησης, έχει τη φάση της προθέρμανσης, του κυρίου μέρους και της αποθεραπείας για την σταδιακή επαναφορά του οργανισμού σε επίπεδα ηρεμίας.

Στα μεγάλα μαζικά γυμναστήρια το μάθημα περιλαμβάνει συνήθως το ασκησιολόγιο του εδάφους, περιορίζοντας την εξάσκηση μόνο με το βάρος του σώματος και μερικά μικροεξαρτήματα. Μπορεί βαβαίως να είναι αρκετά ενδιαφέρον αποτελεσματικό, εάν εφαρμόζεται με μία ικανοποιητική συχνότητα και όταν τα τμήματα είναι ολιγομελή.

Το σημαντικότερο πάντως για να είναι αποτελεσματικό ένα είδος άσκησης είναι να είναι αρεστό απο τον ασκούμενο, προκειμένου να το ασκεί σε βάθος χρόνου και να εφαρμόζεται από εξειδικευμένο δάσκαλο με σχετικές γνώσεις.