ΤΟ BLOG
07/09/2017 07:53 EEST | Updated 07/09/2017 07:54 EEST

Έμμεσες φορολογικές σημειώσεις

Ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες, τόσο η Κύπρος όσο και η Μάλτα διατηρούν μέχρι στιγμής τους χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές (Κύπρος: 19%, κανονικός, 5%,9% μειωμένος και Μάλτα 18%, κανονικός, 5%,7% μειωμένος). Ένας λόγος των μειωμένων έμμεσων φορολογικών συντελεστών, στην τουριστική βιομηχανία και παροχής υπηρεσιών επισιτισμού, θα μπορούσε να είναι ταυτόχρονα η αύξηση κινήτρων για τις επιχειρήσεις στη συγκεκριμενη κατηγορία, ώστε να μην προσφεύγουν σε πρακτικές παραοικονομίας.

PURPLEANVIL via Getty Images

Διαβάζουμε κατά καιρούς για αύξηση ανεργίας, μείωση ανεργίας, μειώσεις τιμών αγαθών, αυξήσεις τιμών υπηρεσιών και ούτω καθεξής αναλόγως της οικονομίας. Η Κύπρος, αποτελεί μέρος της ευρωπαϊκής ένωσης, και η χρήση των εργαλείων της οικονομικής της πολιτικής εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό απο τις πολιτικές της ΕΕ.

Πέραν των όσων αρνητικών καταλογίζονται στην ΕΕ από τους επικριτές της, εντούτοις η Ε.Ε έχει και τα θετικά στοιχεία της. Ένα από αυτά είναι το γεγονός ότι διέπεται από κανονισμούς και οδηγίες όσον αφορά τους φορολογικούς συντελεστές τόσο της άμεσης όσο και της έμμεσης φορολογίας. Οι χώρες κράτη μέλη ακολουθούν τις οδηγίες εν μέρει αυστηρά και εν μέρει χαλαρά. Εναπόκειται δηλαδή στην κάθε χώρα να αποφασίζει ας πούμε χαλαρά για το ύψος του εκάστοτε φορολογικού συντελεστή με βάση τους εθνικούς κανονισμούς και νόμους της.

Από την άλλη, η αυστηρή οδηγία της ευρωπαϊκής επιτροπής όσον αφορά την έμμεση φορολογία λέει ξεκάθαρα πως δεν επιτρέπεται σε καμία χώρα να μειώσει τον κανονικό συντελεστή του ΦΠΑ κάτω από 15%, προς αποφυγή στρεβλώσεων και ανταγωνισμού σε συγκεκριμένους τομείς δραστηριοτήτων, μέσα στην Κοινότητα. Σε περίπτωση που υπάρξει ενδιαφέρον απο μια χώρα αυτό θα γίνει, για δοκιμαστική λειτουργία αναφορικά με τη δημιουργία θέσεων εργασίας αφού πρώτα το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος πάρει την έγκριση απο την ευρωπαϊκη επιτροπή.

Ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες, τόσο η Κύπρος όσο και η Μάλτα διατηρούν μέχρι στιγμής τους χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές (Κύπρος: 19%, κανονικός, 5%,9% μειωμένος και Μάλτα 18%, κανονικός, 5%,7% μειωμένος). Ένας λόγος των μειωμένων έμμεσων φορολογικών συντελεστών, στην τουριστική βιομηχανία, και παροχής υπηρεσιών επισιτισμού, θα μπορούσε να είναι ταυτόχρονα η αύξηση κινήτρων για τις επιχειρήσεις στη συγκεκριμενη κατηγορία, ώστε να μην προσφεύγουν σε πρακτικές παραοικονομίας. Από 10/1/2011 σε χώρους παροχής υπηρεσιών επισιτισμού και εστίασης, απολαμβάνουμε ένα μειωμένο συντελεστή ύψους 9%, συμπεριλαμβανομένων και των αλκοολούχων ποτών, στα υποστατικά αυτού του είδους, της κυπριακής ψυχαγωγικής βιομηχανίας. Αυτομάτως συμπεραίνουμε ότι αναλόγως αυξομείωσης φορολογικών συντελεστών κατευθύνεται τόσο η οικονομία όσο και ο δείκτης εργασίας.

Στην Κύπρο, όπως προαναφέρθηκε, οι φορολογικοί συντελεστές είναι από τους χαμηλότερους. Υπάρχει μια ιδιαίτερη φορολόγηση σε κάποια αγαθά. Για παράδειγμα, τα είδη ζωοτροφών έχουν φόρο προστιθέμενης αξίας 5% και δείχνει μια πολύ καλή και συνάμα ευαισθησία για τα χαριτωμένα κατοικίδια μας, αλλά και το αλυσιδωτό κόστος που εκκινά από την κτηνοτροφική βιομηχανία. Το ίδιο ισχύει και για τα είδη αναπηρικού εξοπλισμού από τα οποία είδη εξοπλισμού, κάποια είναι πολύ ακριβά και χρειάζονται οπωσδήποτε για την προσωπική υποστήριξη συνανθρώπων μας. Επίσης και στην τέχνη (όπως πίνακες ζωγραφικής) επιβάλλεται μειωμένος συντελεστής φόρου, το οποίο δείχνει μια πολιτιστική ευαισθησία. Η φιλοσοφία πίσω από το 5% έγκειται στο γεγονός, της ύπαρξης του στοιχείου κοινωνικής, ανθρώπινης και πολιτιστικής ευαισθησίας.

Τι γίνεται όμως με τις παιδικές πάνες; Τα νεογέννητα, από την ημέρα γέννησης τους και για τα επόμενα δύο -τρία περίπου πρώτα χρόνια της ζωής τους χρειάζονται επί καθημερινής βάσης, ουκ ολίγα. Να σημειωθεί ότι οι παιδικές πάνες φορολογούνται με κανονικό συντελεστή 19%. Μπορεί κάποιος εύκολα να αντιληφθεί πόσες παιδικές πάνες χρειάζονται το μήνα και πόσα θα ξοδέψει μια οικογένεια για αυτά. Αποτελεί δηλαδή βασικό αγαθό πρώτης ανάγκης για πάρα πολλές οικογένειες. Αλήθεια, από πότε οι παιδικές πάνες έγιναν ένα είδος «πολυτελείας»...;

Εν ολίγοις, κλείνω με ένα ακόμα περίεργο παράδειγμα της φορολογικής μεταχείρισης αγαθών ως μέτρο σύγκρισης και φυσικά της αντίληψης του κάθε ενός απο εμάς. Ορισμένα προϊοντα ειδών αντισύλληψης φορολογούνται με μειωμένο συντελεστή 5% και οι παιδικές πάνες, με κανονικό συντελεστή 19%. Διαβολικά ειρωνικός συνδυασμός θα λεγε κανείς...