Τι είναι η Αμυοτροφική Πλευρική Σκλήρυνση, η θανατηφόρα ασθένεια από την οποία πάσχει