Δρόμος Του Μεταξιού

Ο Νέος δρόμος του Μεταξιού ως Aly Song / Reuters
Η αντίδραση της Ευρώπης στον Νέο Δρόμο του GoodLifeStudio via Getty Images
Η οικονομική διείσδυση της Κίνας στην Anadolu Agency via Getty Images