Η απλή αναλογική δεν έπαψε ποτέ να είναι ένα αίτημα. Αλλά δεν ήταν πια το ίδιο. Δεν ήταν ένας ιερός στόχος με τη βουή της ιστορίας πίσω του. Κι έτσι, όταν ο μεγάλος σεισμός οδήγησε σε κατάρρευση το παλιό πολιτικό οικοδόμημα, το 2011-12, και έδωσε σ' ένα κόμμα της Αριστεράς την ευκαιρία να διεκδικήσει την εξουσία, η αναλογική δεν ήταν στην ατζέντα της πρώτης κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ + ΑΝΕΛ, το 2015. Ήρθε στο προσκήνιο ξαφνικά, το δεύτερο καλοκαίρι, με τρόπο που έδινε στους δύσπιστους και τους κακόπιστους την ευκαιρία να δουν στην κίνηση αυτή όχι μια μεγάλη ιστορική χειρονομία, αλλά μια κουτοπόνηρη πολιτικάντικη μανούβρα.
Ανακεφαλαιώνοντας λοιπόν, τα χαρακτηριστικά ενός ορθολογικού εκλογικού συστήματος πρέπει να είναι: α) η δυναμικότητα, η δυνατότητά του, δηλαδή, να προσαρμόζεται στην εκάστοτε μεταβολή των πολιτικών τάσεων, β) η κυβερνησιμότητα και γ) η έμπνευση της εμπιστοσύνης των πολιτών στο πολιτικό σύστημα, με την αύξηση της συμμετοχής τους στις εκλογές. Με βάση τα παραπάνω χαρακτηριστικά θεωρώ ότι καταλληλότερο είναι ένα εκλογικό σύστημα που συνδυάζει τα χαρακτηριστικά του αναλογικού και του πλειοψηφικού εκλογικού συστήματος, καθώς το πλειοψηφικό σύστημα στην αμιγή του μορφή μπορεί να οδηγήσει σε παράδοξα αποτελέσματα, ενώ η απλή αναλογική σε κατακερματισμό του πολιτικού συστήματος και ακυβερνησία.
Δικαίωμα ψήφου έχουν οι Έλληνες, που διαμένουν στο εξωτερικό, που έχουν την ελληνική ιθαγένεια, έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και είναι εγγεγραμμένοι σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους, που συντάσσονται από το Υπουργείο Εσωτερικών σε συνεργασία με τις Πρεσβευτικές και Προξενικές Αρχές. Το δικαίωμα αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία σήμερα, που εκατοντάδες χιλιάδες νέοι άνθρωποι έχουν μεταναστεύσει κατά τη διάρκεια της κρίσης και ουσιαστικά στερούνται του δικαιώματος να έχουν λόγο για τις εξελίξεις στη χώρα.
Αν λοιπόν κάποιος μου ζητήσει να ρισκάρω μια πρόβλεψη για τις 21 Σεπτέμβρη, θα έλεγα ότι μάλλον η Βουλή θα ανανεωθεί σε πρόσωπα κατά ένα ποσοστό τουλάχιστον 20% σε σχέση με τη Βουλή του Ιανουαρίου και τα πρόσωπα που απαρτίζουν την κυβέρνηση μάλλον κατά 70%. Παρόλα αυτά, τα πράγματα στη χώρα, για άλλη μια φορά, δε θα αλλάξουν καθόλου.