Κωμωδία

Είδα: Τους «Όρνιθες» σε σκηνοθεσία Νίκου
Οι εννέα καλύτερες ερμηνείες της θεατρικής χρονιάς που
Είδα: Τη «Λυσιστράτη» σε σκηνοθεσία Γιάννη

CULTURE

Είδα: το «Ο Αδαής και ο Παράφρων», σε σκηνοθεσία Γιάννου