Μάλι

Η τρομοκρατία έγινε «όχημα» για να γίνουν οι πρόσφυγες από θύματα,