Ταινιοθήκη Της Ελλάδος

«Οι Απάχηδες Των .Φωτογραφικό υλικό από το αρχείο του Στάθη Αρφάνη